Aesculap Autoclub

 

Autoklub Aesculap ČSR

vznikl v Praze 25.6. 1930. Jeho členy byli i veterinární lékaři, ti však neměli právo na chladičový odznak a výhody s ním spojené. Prvním předsedou byl zvolen ředitel nemocnice na Bulovce a docent chirurgie Josef Horák (1884-1934). Po jeho smrti jej nahradil majitel yn8m0ho sanatoria v Legerově ulici Vladimír Borůvka (1892-1937), který předsedal v červnu r. 1935 i konferenci předsedů lékařských autoklubů v Praze. Posledním předsedou autoklubu do roku 1939 a znovu po osvobození byl gastroenterolog dr. Jaro Horák (1897-1953) V roce 1948 se Autoklub Aesculap sloučil s Autoklubem Republiky československé; ten byl rozpuštěn r. 1952 a obnoven až po roce 1990.