Antonín Hanák (1889-1935)

Prof. MUDr. Antonín Hanák (April 8, 1889 Pačlavice - May 19, 1935 Zlín), physiologist. 1923 Associate Professor of Physiology, Czech Medical Faculty in Prague, 1924-1930 Extraordinary Professor of Physiology and Chair of the Institute of Physiology, Medical Faculty in Bratislava, 1930 Full Professor of Physiology and Chair, Institute of Physiology, Czech Medical Faculty in Prague. Časopis lékařů českých 74 (1935), 1015

Prof. MUDr. Antonín Hanák (8.4.1889 Pačlavice – 19.5.1935 Zlín), fyziolog. 1923 docent fyziologie ČLF Praha 1924-1930 mimořádný profesor fyziologie a přednosta Fyziologického ústavu LF Bratislava, 1930 řádný profesor a přednosta Fyziologického ústavu ČLF Praha. (Biografický slovník pražské lékařské fakulty I (Praha: UK, 1988), 209.) Foto Časopis lékařů českých 74 (1935), 1015