Označení lékařského automobilu

Physician's Car Badge (1931), Škoda Auto Archives.

Znak lékařského automobilu (1931), Archiv Škoda Auto. 

 Menší odznak mohli lékaři umístit na zadní nárazník. Archiv Škoda Auto.