Biocard 1989

Biocard představil ing. Jozef Pilát r. 1979 v časopise Služba zdravotníkům, který od 60. let informoval o novinkách medicínské technologie. Časopis jej nabízel ještě v prosincovém čísle roku 1989.

o

Služba zdravotníkům 30/4 (prosinec 1989), 115