Elektrické vánoce 1935

Výstava Elektráren hl. m. Prahy, Ženská rada 11/10 (1935), 221.