Elektrotechnik und Maschinenbau 32-9 1914 118-120

Richard Heilbrun (1874-1945) studoval v Bonnu a na universitě a technice v Berlíně, doktorát filosofie získal r. 1895 v Heidelbergu. R. 1897-99 byl asistentem na Bergakademie Berlin, r. 1902-03 adjunktem na katedře elektrotechniky německé techniky v Brně. Kromě řady článků vydal Elementare Vorlesungen über Telegraphie und Telephonie (Berlin: G. Siemens, 1902-1906). V roce 1909 založil v Berlíně společnost Milliwatt GmbH pro výrobu  elektrických lékařských přístrojů a elektrických deček. V roce 1936 byla továrna „arizována“, R. Heilbrun před nacisty unikl do Velké Británie, kde zemřel v srpnu 1945. (Pavel Šišma, Učitelé na německé technice v Brně 1849-1945, Práce z dějin vědy a techniky 3  (Praha: Společnost pro dějiny vědy a techniky a Národní technické muzeum, 2004), 171.)