Be Ready for Sanitary Defense

Image 1: Pupils learn in the “Be Ready for Sanitary Defense” School Club. Image 2: Health Patrol members control hand hygiene of their fellow pupils in the classroom. Image 10: Proper sitting position at a school desk. S. E. Sovetov, Buď připraven k zdravotnické obraně : Příručka pro přípravu žáků národních a osmiletých škol v kroužcích BPZO  [Be Ready for Sanitary Defense: Handbook for Students of Grade and Eight-Year Schools in “Be Ready for Sanitary Defense” Clubs ](Prague: ČsČK ve Státním zdravotnickém nakladatelství [Czechoslovak Red Cross in the State Health Publishing House], 1954). NLK, K 18859