Eugen Normand, karikatury profesorů lékařské fakulty (1927)

Eugen Normand, Disputace lékařů při pitvě kuřete (1927) tisk Jan Štenc (1871-1947). Zdravotnické muzeum NLK, MG 43.

Eugen Normand, Meziválečná generace pražských českých profesorů kliniků (1927), tisk Jan Štenc (1871-1947). Zdravotnické muzeum NLK, MG 44.