Jan Wolf (1894 – 1977)

Prof. MUDr. Jan Wolf (May 13, 1894 Nový Bydžov- January 10, 1977 Praha), 1924 Assistant Professor, 1927 Extraordinary Professor of Histology and Embryologie, Czech Medical Faculty in Prague, 1946 Full Professor, 1948-1964 řádný profesor, 1948-1964 Chair, Institute of Histology. One of the Founders of Electron Microscopy in Czechoslovakia. Časopis lékařů českých 103 (1964), 615

Prof. MUDr. Jan Wolf (13.5.1894 Nový Bydžov- 10.1.1977 Praha), 1924 docent, 1927 mimořádný profesor histologie a embryologie ČLF UK, 1946 řádný profesor, 1948-1964 přednosta histologického ústavu. Zakladatel elektronové mikroskopie v Československu. (Biografický slovník pražské lékařské fakulty II (Praha: UK, 1993), 369-370.) Foto Časopis lékařů českých 103 (1964), 615