Maska či závoj podle Schuchardta

Maska či závoj podle Schuchardta. Felix Rosenow, „Über orale Sepsis mit besonderer Berücksichtigung der Tröpfeninfektion und die Möglichkeit ihrer Verhütung durch Schutzmasken“ [O ústní sepsi se zvláštním přihlédnutím ke kapénkové infekci a možnosti zabránit jí ústními maskami], Deutsche Monatsschrift für Zahnheilkunde 11 (1922), 321-340, 332