Ott- Münzenfänger

Franz Andreas Ott, Abbildungen zu dem theoretisch-praktischen Handbuche der allgemein und besonderen chirurgischen Instrumenten- und Verbandlehre (München: Georg Franz, 1834-1835), Tab. XV. Národní lékařská knihovna, Sbírka vzácných tisků, T 337. National Medical Library,. Old Prints Collection, T 337.

Na ilustraci z 3. vydání ilustrované příručky chirurgických nástrojů a obvazů F. A Otta vidíme mezi jiným jícnové kleště podle Brambilly a Eckoldta (1-2), dvojitý jícnový háček podle Savignyho (7 a) a lapač mincí na obdobné hůlce (7 b, vpravo zcela nahoře), vedle nástrojů pro chirurgické otevření jícnu (esofagotomii, 4, 8) nebo operace nosu a nosních polypů.