Probang: Scultetus 1666

D. Ioannis Sculteti … Wund-artzneyisches Zeug-Hauss (Frankfurt: Johann Gerlin, 1666), Tab. X. NLK, sbírka vzácných tisků, T 41. Na obr. I vidíme zahnuté jícnové kleště, doporučované Hildanem rovněž pro vytažení kůstek z jícnu. 

 

Jícnová prostrkovadla s kovovou hůlkou používal již Giovanni Arcoli (1412-1484), Walter Ryff (1500-1568) a především Wilhelm Fabry von Hilden (Hildanus, 1560-1634). Johann Schultes (Scultetus, 1595-1645) přináší rytinu tohoto nástroje (Tab. X, Fig. II) a popisuje jej jako „stříbrnou a pro zasunutí do jícnu zakřivenou trubici o tloušťce labutího pera a délce 1 ½ stopy [Werkschuh, asi 40 cm]. Tuto trubici, opatřenou po délce řadou otvorů a na konci pevně přivázaným kusem houby velikosti lískového ořechu, používá a doporučuje Hildanus… k úspěšnému vytažení rybí kosti, kůstky nebo tak něčeho uvízlého v hltanu a krku.“ Jean-Louis Petit (1674-1750) upevnil hubku na spirálovou sondu ze stříbrného drátu a dovnitř sondy upevnil dole rozšířenou hůlku z kostice, podle tvaru zvanou „krysí ocásek,“ Rattenschwanz. Prostrkovadla z kostice byla běžná až hluboko do 19. století.

Scultetus (1666), Tab. XXIII, obr. VII.