Smrt pravých neštovic

U příležitosti 30. výročí deklarace Světové zdravotnické organizace o celosvětovém vymýcení pravých neštovic uspořádaly Národní muzeum, Kancelář WHO v České republice a Zdravotnické muzeum Národní lékařské knihovny výstavu Smrt pravých neštovic. Výstava proběhla v budově Národního muzea od 20. 4. do 17. 10. 2010.

Výstava připomněla první vítězství nad infekční chorobou v dějinách i významnou, ve světě velmi oceňovanou a u nás pozapomenutou úlohu českých a slovenských lékařů v eradikaci této choroby. Mnozí z nich se na přípravě výstavy podíleli a byli čestnými hosty vernisáže i konference, která ji doprovázela.

Mezi československými lékaři, účastníky eradikační kampaně, byli:

MUDr. Bedrich Bagár: Indie Prof. MUDr. Juraj Červenka, CSc.: Indie MUDr. Milan Ferencei:  Bangladéš Prof. MUDr. Vladimír Janout, CSc.: Indie, Somálsko Doc. MUDr. Zdeněk Ježek, CSc.: Indie, Somálsko, Ženeva MUDr. Karel Kopecký, CSc.: Bangladéš, Somálsko Doc. MUDr. Bohumír Kříž, CSc.: Indie, Somálsko MUDr. Pavla Kuzemenská (Křížová), CSc.: Indie MUDr. Karel Markvart, CSc.: Bangladéš, Indie, Somálsko MUDr. Ivan Masár, CSc.: Indie, Somálsko MUDr. Jiří Nedvídek: Mali MUDr. Vladimír Príkazský, CSc.: Zair, Indie Prof. MUDr. Karel Raška, DrSc.: Ženeva Doc. MUDr. Dimitrij Slonim, CSc.: Etiopie, Ženeva MUDr. Ivan Sodja, DrSc.: Indie MUDr. Přemysl Strnad, CSc.: Bangladéš Prof. MUDr. Štefan Straka, DrSc.: Indie, Somálsko Prof. MUDr. Vladimír Šerý, DrSc.: Afghánistán, Jemen MUDr. Jaroslav Šrámek, CSc.: Indie, Somálsko MUDr. Vladimír Zikmund, CSc.: Zair, Indie, Somálsko, Bangladéš

http://www.szu.cz/uploads/documents/CeM/Zpravy_EM/28_2019/09_zari/CEM_2019_9_362_363_Raska.pdf