Startest I (Chirana Stará Turá)

Elektrokardiograf Startest I (Chirana Stará Turá), 1. polovina 70. let 20. století. D 25 cm, s 19 cm, v 6 cm. Zdravotnické muzeum NLK, P 243. Foto Veronika Löblová