Úřední odznak lékaře

Úřední odznak lékaře. Robert Novotný, “Autoklub Aesculap ČSR,” in Duchoslav Panýrek et al., eds., Encyklopedie praktického lékaře: abecední slovník současného lékařského vědění : za účasti četných spolupracovníků z lékařských fakult, klinik, věd. ústavů, nemocnic, lékař. organisací a spolků, odbor. a praktických lékařů atd., dále z kruhů přírodovědeckých, zvěrolékařských, lékárnických, technických, filosofických a právních, díl I., A-Arsen (Praha: Borský a Šulc, 1939), 251-254, 251