Verband deutscher kraftfahrender Ärzte in der Tschechoslowakischen Republik

Svaz německých lékařů-automobilistů v Československu (Verband deutscher kraftfahrender Ärzte in der Tschechoslowakischen Republik) byl založen již 12.5.1929 v Jáchymově po vzoru lékařského autoklubu v Německu (1909, Dresden). Členy klubu mohli být lékaři, zvěrolékaři a lékárníci jen jako mimořádní členové bez hlasovacího práva. Zřízení Autoklubu Aesculap jako spolku pro lékaře obou národností Verband odmítl a vztahy obou klubů byly trvale komplikované. Členy Verbandu se stali především lékaři z německy mluvících pohraničních oblastí Čech a Moravy: pražští němečtí lékaři vstupovali do Aesculapu. Jedním z hlavních důvodů volby jednoho z klubů byly zřejmě i možnosti zajištěné klubovým odznakem v majoritně českých či německých oblastech.

Plakát Verbandu na zdravotnické výstavě v Pardubicích, Ärztliche Nachrichten 1931, s. 374.