Zpráva Podpůrného fondu Purkyně, 1928

Zpráva Podpůrného fondu „Purkyně“ a fondu Frankenbergerova, Věstník českých lékařů 40 (1928), 54