Předmět měsíce: prosinec 2017

230 let od narození Jana Evangelisty Purkyně (17.12.1787 Libochovice – 28.7.1869 Praha)

Medaile Spolku československých mediků od Otakara Španiela (1881-1955) z roku 1937, ke 150. výročí narození Jana Evangelisty Purkyně a oslavám 50. výročí založení Podpůrného fondu „Purkyně“ (Numismatická sbírka Zdravotnického muzea NLK, inv. Č. M 641).

Sochař a medailér Otakar Španiel se podobiznou J. E. Purkyně zabýval po 25 let a vytvořil zřejmě největší soubor medailí a plaket s jeho portrétem. Medaile z roku 1937 završuje jeho úsilí o vyjádření charakteru i fyzického zjevu učence. Zdravotnické muzeum ji zakoupilo 23.12. 1964, tedy v době, kdy se jeho expozice v domě v Pařížské 11 na dějiny medicíny v numismatice soustředila, z pozůstalosti profesora vnitřního lékařství Bohumila Prusíka (1886-1964). Líc medaile ukazuje poprsí J. E. Purkyně, na rubu čteme „Omne vivum ex ovo“ (Vše živé z vejce), citát Williama Harveye z Purkyňova vyšehradského náhrobku, a latinský text, vyzývající k trvalému připomínání Purkyňova výročí. Symbol Aeskulapovy hole s hadem a vavřínovou ratolestí odkazuje k učenci: lipová ratolest je typická pro autora medaile, ale naznačuje i slovanské cítění J. E. Purkyně.