100. výročí otevření Hlavova ústavu

101. výročí otevření Hlavova ústavu

 

21. dubna jsme si připomněli 101. výročí otevření Hlavova ústavu, budovy, v níž od roku 1921 působil Ústav patologické anatomie, Ústav pro bakteriologii a sérologii a Ústav soudního lékařství české lékařské fakulty v Praze, ale za  posledních sto let i řada dalších pracovišť pražských lékařských fakult. Oslavy, původně plánované již na loňský rok, zdržela pandemie. O to bohatší bylo setkání, které připomnělo dějiny české patologie a mikrobiologie, přítomnost a budoucnost těchto oborů, originalitu pražské  architektury 20. let i lidské osudy, které se setkávaly a setkávají v tomto mimořádném domě. Pro Zdravotnické muzeum NLK bylo ctí k oslavám svým skromným dílem přispět.

Pitevna starého patologicko-anatomického ústavu v Kateřinské 32. Foto zřejmě Rudolf Kimla. Sbírka fotografií Zdravotnického muzea NLK, FA 3668.