Akupunktura

O akupunktuře obecně

Akupunktura není západní medicínou přijímána jednotně. Většina lékařů ji považuje za pseudovědu, část jich na ni nemá vyhraněný názor a někteří ji používají a zařadili ji do své praxe. Důvodem tohoto přístupu je, že nebyla zjištěna a prokázaná existence energie procházející lidským tělem jakými si neviditelnými drahami a nebyla objasněna ani její podstata.
Pozitivní účinky akupunktury většinou nejsou zpochybňovány, ale bývají vysvětlovány na základě fyziologického podráždění nervových zakončení, které může mít pozitivní vliv na zdraví člověka. Akupunktura může posloužit jako komplexní řešení širokého spektra zdravotních potíží. V ideálním případě lze zvolit její kombinaci se západní medicínou.
Je to léčebná metoda založená na poznatcích tradiční čínské medicíny a filozofie, během které se do akupunkturních bodů na těle pacienta zapichují speciální jehly.  V Československu se jehly pro akupunkturu vyráběly od r. 1964 v závodě Presná mechanika (Prema později Chirana) Stará Turá.

Souprava 20 jehel pro akupunkturu různých rozměrů v průsvitné plastové kazetě s prachuvzdorným uzávěrem. Vyrobila Chirana Stará Turá, 80. léta 20. století. Zdravotnické muzeum NLK, N 521.

Podle čínského léčitelství se akupunkturní body nacházejí na energetických drahách (meridiánech), kterými proudí životní energie (čchi) a propojuje tak jednotlivé orgány. Systém meridiánů je bipolární, což znamená, že každý meridián je na těle dvakrát, na pravé a na levé straně, a je označován jako jin a jang (ženský a mužský princip, záporný a kladný, jako černá a bílá, ….).
Zároveň je lidské tělo rozděleno do pěti skupin podle prvků (dřevo, oheň, země, kov, voda) každému prvku odpovídá dvojice orgánů:

• dřevo: játra, žlučník
• oheň: srdce, tenké střevo + obal srdce, tři ohřívače
• země: slinivka a slezina, žaludek
• kov: plíce, tlusté střevo
• voda: ledviny, močový měchýř

Je to dokonale propojený systém, který bere v úvahu fyzickou stránku lidského těla jako neoddělitelnou od psychické. Ve zdravém organismu proudí energie plynule všemi těmito vzájemně propojenými meridiány a všechny principy by měly být v rovnováze, pokud tomu tak není, energie se v nějakém místě zablokuje a nastane oslabení příslušného orgánu a tělo onemocní. Čínská medicína i akupunktura se snaží tomuto stavu předcházet a udržovat tělo v již zmíněné rovnováze.

Příručka praktické akupunktury pro kapesní elektroakupunkturní přístroj Stimul 3, Příloha 3 (Liberec: Tesla, 1984)

Kromě klasické akupunktury, která se provádí přímým zapichováním speciálních tenkých jehel do akupunkturních bodů, tradiční čínská medicína používá i jiné metody působení, jako elektroakupunkturu (elektrickým proudem), akupresuru (tlakem), baňkování, požehování – moxa (teplem), působení magnety, světlem, nebo laserem. Tyto metody je možné kombinovat.