Biliner Sauerbrunn

Kameninová láhev na bílinskou kyselku s iniciálami FL (Fürst Lobkowitz) a nápisem Biliner Sauerbrunn a hrdlem s vruby k upevnění kovové čepičky, kolem 1870. Zdravotnické muzeum NLK, PH 499

Bílinské minerální prameny jsou známé od 16. století. Již v 18. století rozváželi Lobkovicové bílinskou kyselku (Biliner Sauerbrunn) po celé Evropě: r. 1780 dali prameny vyčistit a vybudovali středisko pro distribuci vody. Současně převzali i zaječické prameny s obsahem projímavého síranu hořečnatého, „sedlecké soli.“ I v Bílině nahradily kolem r. 1870 kameninové nádoby láhve skleněné. V Praze již ve 20. letech 19. století bílinskou vodu distribuovali Biedermann a Kunerle.

Inzerát na prodej bílinské kyselky a zaječické hořké v lobkovickém „menším domě“ ve vídeňské Augustinergasse 1226. Wiener Zeitung 11.3.1813, s. 11

Stáčírna (Packhaus) v Bílině, Julius Laurencic, Böhmische Curorte in Wort und Bild : ein Gedenk-Album für Einheimische und Fremde (Prag: Hynek, [1898])