Moritz Gottlieb Saphir

Josef Kriehuber (1800-1876), Moritz Gottlieb Saphir, 1835 (wikipedia)

Moritz Gottlieb Saphir (1795 Lovasberény -1858 Baden bei Wien) začal studovat na židovské náboženské škole nejprve v Bratislavě, jako jedenáctiletý však po sporu s rodiči odešel do Prahy. V Praze pokračoval v rabínském studiu, přitom se však seznámil se současnou kulturní scénou a po několika letech zamýšlenou dráhu opustil ve prospěch moderních jazyků a literatury. První kritiky a satirické články publikoval v Pešti, kde studoval řečtinu a latinu. Roku 1821 začal psát pro Wiener Theaterzeitung, ale ostrými texty si získal jak ve Vídni, tak v Berlíně řadu nepřátel. V Berlíně vydaná báseň (1828) o sopranistce Henriette Sontag mu vysloužila krátký – nikoli poslední – pobyt ve vězení. (Smutná ironie: Henriette Sontag zemřela r. 1854 v Mexiku právě na choleru.) R. 1827 odešel do Mnichova, kde založil literární časopisy Der BazarDer deutsche Horizont a kde po krátkém nuceném exilu v Paříži prožil i cholerovou epidemii let 1831-1832. V prvním ročníku Der deutsche Horizont otiskl karikaturu a krátký text „Cholera Präservativ-Frau“ („Žena s ochrannými prostředky proti choleře“),  satirické zobrazení reakcí na strach z epidemie i nepřeberných „patentních“ prostředků, jež lékaři, léčitelé i různí podnikavci nabízeli a k nimž se nemocní – i zatím zdraví – v obavě z šířící se a nezvládnutelné infekce uchylovali. V roce 1834 se Saphir vrátil do Vídně, kde – po třech letech – získal povolení vydávat časopis Humorist a krátce se účastnil revoluce r. 1848.  Politicky však již dále činný nebyl a jeho další texty se již mladé generaci zdály opatrné až reakční.