Saggi di naturali esperienze fatte nell’Accademia del cimento

Florentské teploměry jsou popsány v záznamech Accademia del Cimento (Experimentální akademie), již r. 1657 založili Galileovi žáci Giovanni Borelli a Vincenzo Viviani jako středisko experimentálního zkoumání přírody. Skleněná koule, protažená do trubice, byla naplněna lihem. Před zatavením byla na trubici vyznačena hladina při teplotě sněhu a teplotě na slunci v parném létě a rozdíl obou hladin byl rozdělen na sto dílků. Patron Akademie velkovévoda Ferdinand teploměry používal k meterologickým měřením i k měření teploty ve vyhřívaných líhních pro pěstování drůbeže. Různé lihové teploměry, Lorenzo Magalotti, Saggi di naturali esperienze fatte nell’Accademia del cimento sotto la protezione del serenissimo principe Leopoldo di Toscana e descritte dal segretario di essa accademia (Stati o přírodních pokusech provedených v Accademia del cimento pod ochranou nejjasnějšího velkovévody Leopolda z Toskánska a popsané tajemníkem akademie) (Firenza: Giuseppe Cocchini, 1666), Smithsonian Institute Library, https://library.si.edu/digital-library/book/saggidinaturali00acca