Předmět měsíce: březen 2018

Diplom porodní báby Anny Semerádové, Praha, 1882

Dohled lékařské fakulty nad kvalifikací porodních bab zavedl reskript Ferdinanda III. již roku 1651. Od r. 1748 musely kandidátky babictví podstoupit zkoušku u děkana a dvou seniorů fakulty: toto nařízení ze zprvu týkalo bab pražských, ale postupně se jeho platnost rozšířila na další města a r. 1804 i na kandidátky z venkova. Postupně byla zajištěna i výuka v porodnických kursech, včetně pitev a praktických cvičení. Chudé báby mohly získat finanční podporu od města, obce nebo vrchnosti. Studijní plány zahrnovaly jeden semestr teoretické výuky a dva měsíce praktické výuky v porodnici. Od r. 1850 probíhaly přednášky i cvičení na zvláštní babické klinice v přízemí zemské porodnice.

Anna Semerádová, rozená Noha, se narodila v Čestíně u Kutné Hory 11. června 1854 (její otec František krátce předtím zemřel) a 19. srpna 1879 se v kostele Čestíně provdala za  hodinářského mistra Josefa Semeráda ze Zbraslavic (nar. 1839), tehdy již vdovce. Diplom o zkoušce a slibu porodní báby jí byl vydán 15.1.1882: podepsali jej vedle Anny Semerádové děkan doposud jednotné lékařské fakulty,  profesor anatomie Karl Toldt (1840-1920) a profesor porodnictví pro porodní báby, jímž byl od r. 1870 Ferdinand Weber rytíř z Ebenhofu (1810-1893), známý jako zastánce asepse v porodnictví. Praxi vykonávala ještě r. 1895 ve Zbraslavicích.

Zdravotnické muzeum NLK, sbírka diplomů, inv. č. DP 78.