Předmět měsíce: červenec 2018

 Inkstand used by dr. Anna Honzáková

 Kalamář dr. Anny Honzákové

MUDr. Anna Honzáková (1875-1940) byla jako první žena promována na české lékařské fakultě v Praze 17. března 1902. R. 1895 absolvovala pražskou Minervu, první středoevropské dívčí gymnázium, na českou lékařskou fakultu však ani jako hospitantka přijata nebyla. (Maturitu skládala na chlapeckém Akademickém gymnáziu: Minerva získala právo veřejnosti až r. 1908.) Přednášky tedy začala navštěvovat na pražské německé fakultě, r. 1897 mohla přejít na českou fakultu a r. 1901, poté, co výnos Ministerstva kultu a vyučování povolil ženám vedle filosofického i řádné lékařské studium, složit rigorozní zkoušky. Po promoci strávila tři roky jako elévka na chirurgické klinice prof. Maydla. V roce 1904 se bez úspěchu pokoušela získat místo školní lékařky ve státních službách. Roku 1905 si otevřela soukromou gynekologickou praxi v Praze na Moráni, v blízkosti všeobecné nemocnice i Minervy, kde se stala školní lékařkou.

Drobný fond Anny Honzákové ve Zdravotnickém muzeu NLK vznikl r. 1963 z daru její sestry, PhDr. Albíny Honzákové (1877-1973), středoškolské profesorky a významné feministické aktivistky.

Mramorový kalamář s kolébkou na vysoušení inkoustu, z pozůstalosti dr. Honzákové, 20.- 30. léta 20. století, rozměry 23x 16x 7.6 cm, průměr kalamáře 7.8, kolébka 13x 8x 5.5 cm; Sbírka Zdravotnického muzea NLK, 1575/63.

Fotografie Klára Mašková

MUDr. Anna Honzáková u psacího stolu, fotoarchiv ZM NLK