Předmět měsíce: září 2018

Učme se od zdravotnických hlídek sovětského ČK a ČP dbát o čistotu a zdraví na našich školách

Propagační plakát školních zdravotních hlídek ČSČK, počátek 50. let 20. století (Severočeské tiskárny, n.p., Liberec)

Počátkem 50. let se Československý červený kříž stal masovou společenskou organizací a zároveň součástí systému postátněného zdravotnictví. Červený kříž tak měl začít „znovu“ a navázat na sovětský Červený kříž a Červený půlměsíc, spíše než na předválečnou tradici. Zdravotnické hlídky dorostu ČSČK vznikaly při školách, závodech i v obcích, kde nebyla dostupná zdravotní péče. Školní zdravotnické hlídky, složené z žáků, kteří získali odznak „Buď připraven k zdravotnické obraně“ (pro základní školy) či „Připraven k zdravotnické obraně“ (pro středoškoláky) kontrolovaly osobní hygienu žáků i hygienické podmínky ve třídách a asistovaly školním lékařům při prohlídkách. V Sovětském svazu byly obdobné hlídky i odznaky zavedeny v polovině 30. let: stejně jako v poválečném Československu byla zdravotnická osvěta těsně spjata s civilní obranou a přípravou obyvatel na válku. Na počátku 60. let byly odznaky v Československu přejmenovány: namísto doslovného překladu z ruštiny pak nesly název „Mladý zdravotník.“

Grafická sbírka Zdravotnického muzea NLK, MG 28, 30 x 42 cm

Článek v časopise Československý Červený kříž (r. 1952, s. 19-20) popisuje úkoly a činnost zdravotnických hlídek ČsČK a celoškolských zdravotnických družstev (v SSSR „sanitarnye družiny“). Již v předchozím ročníku (Československý Červený kříž 1951, s. 300-301) časopis popsal sovětské zdravotnické hlídky (sanitarnye posty, sanitarnye družiny), které měly být československým hlídkám vzorem.

Be Ready for Sanitary Defense card, 1950s. Medical Museum Collection, 257/2018

Průkazka nositele odznaku Buď připraven k zdravotnické obraně, 50. léta 20. století.

Sbírka Zdravotnického muzea, 257/2018