Vladislav Růžička (1870-1934)

Prof. MUDr. Vladislav Růžička (June 2, 1870 Brno- March 18, 1934 Praha), biologist, 1907 Assistant Professor of General Biology and Experimental Morphology, 1911 founder and Chair of the Institute of Biology, 1917 Professor of General Biology and Experimental Morphology,Czech Medical Faculty in Prague, 1924 Director, Czechoslovak Institute of National Eugenics. NML Medical Museum Archives

Prof. MUDr. Vladislav Růžička (2.7. 1870 Brno- 18.3.1934 Praha), biolog, 1907 docent, 1911 zakladatel a vedoucí biologického ústavu, 1917 profesor všeobecné biologie a experimentální morfologie ČLF Praha, 1924 ředitel Čs. státního ústavu pro národní eugeniku. (Biografický slovník pražské lékařské fakulty II (Praha: UK, 1993), 264-265.) Foto Archiv Zdravotnického muzea NLK.