Zpracování a zpřístupnění sbírky výtvarného umění v NLK (abstrakt)

Lenka Maixnerová, Veronika Löblová, Michal Záviška

Národní lékařská knihovna

19. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 201, Praha 28.-29.11.2018

Abstrakt

Součástí Národní lékařské knihovny je i Zdravotnické muzeum (ZM), které spravuje řadu sbírek s lékařskou a zdravotnickou tematikou (staré a vzácné tisky, disertace, diplomy, fotografie, archiválie, mince a medaile, lékařské přístroje a nástroje, výtvarné umění, farmaceutická sbírka, Würtzova sbírka “figurek” atd.). Zpracování sbírek probíhá ve 2 systémech: knižní sbírky byly zpracovány do knihovnického systému DaWinci/Medvik, ostatní sbírky se většinou zpracovávají v muzejním systému Demus. Sbírka výtvarného umění ZM obsahuje jak originální autorská díla, tak reprodukce. Jedná se o obrazy, plakáty, pohlednice, kalendáře, ex-libris, grafické listy, kresby, ilustrace, diagnostické a didaktické pomůcky (logopedické kartičky, optotypy) apod. Pro zpracování výtvarného umění jsme se rozhodli z praktických důvodů použít knihovní systém a v rámci interního mikroprojektu jsme přistoupili ke zpracování obrazů, kterých je přibližně 70 ks. Během zpracování se provádí i sken přední a zadní strany obrazu ve formátu TIFF. Náhled přední strany je ve formátu JPG uložen na obálkový server obalky.cz a umožňuje zobrazit náhled obrázku přímo ve standardním zobrazení záznamu. Záznamy jsou vytvářeny ve formátu MARC 21, podle katalogizačních pravidel RDA. Povinně se uvádějí další údaje: technika, materiál, námět, původnost, deskriptory MeSH (pro věcné téma), obory NLK, publikační typ. Při zpracování se snažíme dohledat autory obrazů, které osoby jsou na obrazech zobrazeny, mnohdy podle rukopisných poznámek na zadních stranách obrazů a propojit je s bází národních autorit. Skeny budou uloženy do Krameria, kde však chybí metadatový standard pro výtvarné umění.