MUDr. Oskar Beer (1914-1976), vysvědčení 1. rigorosa

Vysvědčení prvního rigoroza, které 24. června 1936 získal MUDr. Oskar Beer (18.4.1914 Kunžvart – 19.6.1976 Praha), vydané po uzavření českých vysokých škol r. 1939. Další rigoroza mohl složit až po osvobození r. 1945. Pracoval jako skladový dělník a 13.7.1943 byl deportován do Terezína, kde se r. 1945 účastnil boje s epidemií skvrnitého tyfu. Promoval na pražské lékařské fakultě 22.7.1945 a později se specializoval na porodnictví a gynekologii. Po praxi v táborské nemocnici působil na krčském gynekologickém oddělení nemocnice Na Bulovce (1949-1955) a posléze jako přednosta ženského oddělení OÚNZ Praha 4. Zdravotnické muzeum NLK, Sbírka dokumentů