Zveme Vás na výstavu

Až na kost!

Výstava o stavbě, funkci a náhradách kostí

Technické muzeum v Brně 4. 6.- 29. 9. 2019

Purkyňova 105, 612 00 Brno

Z hlavního nádraží tramvají číslo 12 na zastávku Technické muzeum

Autoři výstavy: ing. Tomáš Suchý, Ph.D. / ing. Lucie Vištejnová, Ph.D.

Výstava si klade za cíl seznámit Vás se stavbou a funkcí kostí a srozumitelnou formou Vás provede vývojem léčebných postupů od dávnověku až po současnost. Důraz je věnován právě vývoji funkčních kostních náhrad, kdy současná poznání a pokroky techniky a medicíny jsou konfrontovány s antropologickými nálezy a s historickým ohlédnutím za vývojem kostních implantátů na českém území. Na příkladu kosti je ilustrována historie lidské snahy o pochopení funkce orgánů a tkání, které je podstatné pro jejich léčbu nebo nahrazení. Výstava uceleně popisuje vývoj poznání v oblasti kostního inženýrství a ukáže, na základě jakých znalostí se odvíjely první snahy o vývoj materiálů a o konstrukce implantátů od počátku devatenáctého století, kdy šlo více o popis vnějších podobností a jednostranný přístup z pohledu daného vědního oboru, až po současnost, kdy je vývoj založen na nových znalostech a technologiích, a vývoje takových materiálů se účastní početné týmy odborníků z celé řady vědních oborů, jako jsou materiáloví inženýři, chemici, fyzici, biomechanici, biologové a lékaři.

 K výstavě přispělo svým skromným dílem i Zdravotnické muzeum NLK.