COVID 19 – výstava Zdravotnického muzea NLK 2020

Sbírka Zdravotnického muzea NLK ke COVIDU 19 (2020) díky darům našich návštěvníků a čtenářů nadále roste. V době nouzového stavu a uzavření knihovny a expozice začalo muzeum získávat a uchovávat předměty, které budou trvale připomínat pandemii, úsilí lidí v českých zemích i jinde chránit sebe sama, své blízké i ostatní potřebné před nemocí, mimořádné nasazení zdravotníků i pracovníků dalších povolání  v úsilí pomoci nemocným a bránit zdravé, i spory týkající se hygienických pravidel a omezení běžného života.

Základem výstavy nemohou nebýt obličejové roušky: ušité doma i importované zdaleka, současné i historické, spíchnuté svorkami i ušité z nanovláken, bílé i pestře vzorované.  Ve výstavě však uvidíte i léky, které přinášejí příslib vítězství vědy nad nemocí, testy, ochranné prostředky a diagnostické přístroje, i obrazy, poštovní známky a figurky, které obtížné současnosti dávají tvář a zároveň snad ulevují od úzkosti, která náš život v době koronaviru provází.

Pokud byste chtěli do COVIDové sbírky muzea přispět a/nebo se prostě chtěli přijít podívat, dejte nám vědět. Přejeme hodně zdraví a těšíme se na setkávání ve Zdravotnickém muzeu i na jeho stránkách.