Předmět měsíce: říjen 2019

Stimul 3,  „přenosné kapesní zařízení pro aplikaci elektroakupunktury,“  1983. Přístroj, napájený 9 V baterií, byl dodáván v soupravě s jednoruční sondou, již si přikládal léčený, a dvouruční sondou, kterou aplikovala druhá osoba, zatímco léčený držel uzemňovací elektrodu. Rozměry 13.5x 6x 2 cm, délka elektrody 13,5 cm. Zdravotnické muzeum NLK, P 499.

Předmět měsíce: říjen 2019

Elektroakupunkturní přístroj Stimul-3

O akupunktuře toho bylo již mnoho napsáno, je to ožehavé a diskutované téma, které jedni s nadšením přijímají a druzí ho zavrhují. Akupunktura jako léčebná metoda vznikla v Číně, do Evropy ji

Příručka praktické akupunktury pro kapesní elektroakupunkturní přístroj Stimul 3 (Liberec: Tesla, 1984)

přivezli misionáři v 17. století. Již v první polovině 20. století se s akupunkturou setkáváme i v Československu. Elektroakupunkturní přístroj Stimul 3 představila Tesla Liberec na brněnském veletrhu r. 1982 a téhož roku zahájila průmyslovou výrobu.

Elektroakupunktura využívá místo zapichování klasických jehel do těla pacienta působení elektrického proudu. Zpočátku se do kůže v místě akupunkturních bodů zaváděly jehly, dnes se však sondy často pouze přikládají na pokožku, takže se jedná o bezbolestnou, neinvazivní metodu. O rozvoj elektroakupunktury se v 50. letech 20. století zasloužil německý lékař Reinhold Voll (1909-1989). Mimo jiné stanovil přesné intenzity elektrického proudu, frekvenci a délku aplikace. Tyto hodnoty se mění hlavně v závislosti na povaze onemocnění, kterým pacient trpí.

Elektroakupunkturní přístroj Stimul 3 vznikl podle patentu V. Kympla, V. Radostného, dr. V. Fráze a P. Urbana z r. 1981. Ministerstvo zdravotnictví schválilo jeho sériovou výrobu 1. 4. 1982. Přístroj byl určen pro vyhledávání a stimulaci akupunkturních bodů, fyzikální léčbu bolesti, pro zevní použití, kdy léčba je prováděna pouze přikládáním aplikační elektrody s odpruženou ocelovou špičkou na pokožku, nikoli pro zavádění jehel do těla pacienta.

Působením slabého elektrického proudu dochází ke stimulaci příslušných akupunkturních bodů, následně dochází k uvolnění zablokované životní energie v jednotlivých energetických drahách a jejímu vyrovnání v organismu. Přístroj je vybaven regulátorem stimulace, takže je možné upravit intenzitu a umožnit přesnější dávkování stimulačního proudu podle individuální potřeby.

 

K přístroji byla vydána Příručka praktické akupunktury pro kapesní elektroakupunkturní přístroj Stimul 3 určená pro potřeby lékařů a ve výjimečných případech i pro poučené pacienty, aby jej mohli používat prakticky neustále. Autoři příručky vycházeli z prací uznávaných českých i zahraničních odborníků, lékařů, kteří již v té době soukromě studovali akupunkturu v zahraničí a měli možnost ji využít i v praxi, jako byli např. Richard Umlauf a Václav Kajdoš. V příručce jsou zakresleny dráhy (meridiány) jednotlivých orgánů s popisem a vyznačením akupunkturních bodů.

Stimul 3 byl doporučován jak pro prevenci, tak pro léčbu bolesti při mnoha akutních i chronických onemocněních jako astma, alergie, migréna, nespavost, vyčerpanost, nechutenství, problémy s vysokým a nízkým krevním tlakem, kožní onemocnění, neuralgie, bolesti zubů, pohybového aparátu, degenerativní kloubní onemocnění, poúrazové stavy, vředové a žlučníkové potíže, zácpa, průjmy a koliky, neplodnost, impotence, menstruační a klimakterické potíže.

Od počátku 90. let byl vyráběn zdokonalený Stimul 5, který byl obohacen o rozšířenou možnost volby impulsu. Kromě neutrálních impulsů doporučovaných při chronických bolestech, bylo možné volit i impulsy sedativní, vhodné u prudkých bolestí, nespavosti, podrážděnosti, alergií a impulsy tonizační u obrn, poklesu tlaku, zácpy, celkové slabosti a na podporu imunitního systému. I dnes je možné různé elektroakupunkturní přístroje zakoupit.

Akupunktura a tradiční čínská medicína si přes všechny překážky našla své místo mezi léčebnými metodami stejně jako přírodní léčitelství a ostatní metody alternativního lékařství. Co ještě napsat o akupunktuře? Snad je to, že je na každém z nás vybrat si, jak se bude o své tělo starat.

O akupunktuře

O akupunktuře, s důrazem na její počátky v Československu

PhDr. Veronika Löblová