Předmět měsíce: listopad 2019

Elektrokardiograf Biocard (Chirana Stará Turá), kolem 1985. D 30 cm, s 22,5 cm, v 9,4 cm. Zdravotnické muzeum NLK, P 246. Foto Veronika Löblová

Předmět měsíce: listopad 2019

Elektrokardiograf Biocard, Chirana Stará Turá, 1980-1990

Přenosný jednokanálový elektrokardiograf Biocard vyvinula Chirana Stará Turá v druhé polovině 70. let. Nástup mezinárodní konkurence i spěšná privatizace po r. 1989 ukončily řadu slibných výzkumných i výrobních programů: ve Staré Turé vedle elektrokardiografů např. křísicího přístroje Spireta. V prodeji byl Biocard mezi lety 1980 a 1992 a další přístroje již na něj nenavázaly.

Biocard navrhl tým odborníků vedený ing. Jozefem Pilátem přímo ve Staré Turé. Kompletní vývoj EKG přístrojů v rámci koncernu Chirana v té době zajišťoval Výzkumný ústav zdravotnické techniky v Brně. Zkoušky brněnského miniaturního EKG Chirastar 11 však provázely obtíže a vedení továrny hledalo náhradu za přenosný EKG přístroj Startest I, vyráběný již od počátku 70. let. (Startest nahradil jednokanálový přístroj Unicard z r. 1965.) Od té doby se změnila nabídka součástek – včetně dovozu – a požadavky na spolehlivost měření, rozvinul se i export přístrojů Chirany do SSSR, NDR, dalších zemí východního bloku a mimo něj. (Roku 1985 bylo na vývoz určeno 44%, mimo socialistický tábor 12% produkce.) Jednokanálový EKG snímá hodnoty napětí z jednotlivých svodů postupně a zapisuje je na teplocitlivý papír. Vedle Biocardu byly ve Staré Turé v 80. letech vyráběny i tříkanálový přenosný EKG Chirastar 32 a velký šestikanálový polygraf Chirastar 60, přístroj, který s příslušnými přístavky kromě elektrické aktivity srdce snímá i zvuky mechanické činnosti srdce a změny objemu a průtoku krve (reografie), nitrosrdečního tlaku a tepu.

Chirana nový přístroj představila r. 1978 společně s dalšími přístroji na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Vzhledem k malé velikosti a váze (5.8 kg s příslušenstvím) byl Biocard určen především pro terénní práci, pro sanitní vozy a závodní ordinace, domácí návštěvy, polní ošetřovny i sportovní lékařství. Oproti Startestu měl větší šířku záznamu, byl odolnější proti vnějšímu rušení a chráněný proti defibrilačním výbojům a měl jednodušší ovládání i servis. Výrazně se změnil i design: namísto kvádru zvolil Jozef Havlík nepravidelný mnohostěn, proti nenápadné šedomodré barvě výraznou modrou a bílou. (Jozef Havlík (1937-1990) navrhl rovněž design známých horských sluncí Mikrolux, Uvir a Sirius, vyráběných ve Staré Turé.) Přístroj byl testován v pražském Pracovišti lékařské elektroniky, od 60. let zásadní instituci pro technologické inovace v československé kardiologii, na 2. interní klinice v Bratislavě a OÚNZ v Opavě. Získal ocenění pro nejlepší výrobek resortu a celkem bylo vyrobeno více než 10.000 kusů. V 80. letech byl součástí vybavení řady pracovišť, od interní jednotky intenzivní metabolické péče v pražském IKEMu, přes brněnskou záchrannou službu, až po venkovské polikliniky.

Po revolučních změnách r. 1989 byl výrobní program Chirany omezen a vývoj a výroba kardiografů i dalších přístrojů byly postupně utlumeny. Posledním EKG z Chirany Stará Turá byl Chirastar 34 (1992), zdokonalený model Chirastaru 32 s novými součástmi a kryty z nových materiálů (plasty) namísto kovových, dílensky vyráběných. Chirana byla privatizována v první vlně kuponové privatizace r. 1993 a jednotlivé podniky koncernu se osamostatnily. Roku 1998 se Chirana Prema a.s. ve Staré Turé ocitla v konkursu. Následně se oddělila výroba měřicích přístrojů, plynoměrů a vodoměrů, jež ve Staré Turé vyráběla již původní firma bratří Micherů ve 30. letech, a injekčních stříkaček, jejichž produkce zde začala po druhé světové válce. Výrobu anestetických a dýchacích přístrojů a zubní techniky se podařilo udržet. Od r. 2001 pokračuje pod názvem Chirana Medical a.s.

Nejstarší EKG ve sbírkách Zdravotnického muzea NLK

Elektrokardiograf Sanborn Viso-Cardiette. D 38 cm, s 21 cm, v 31,5 cm. Zdravotnické muzeum NLK, P 244.

Za informace a vzpomínky na výrobu elektrokardiografů ve Staré Turé děkujeme ing. Jozefu Pilátovi.