Předmět měsíce: listopad 2021

Předmět měsíce: listopad 2021 Amulet proti tuberkulóze? Od konce 19. století se objevitel bacilu tuberkulózy a zakladatel bakteriologie Robert Koch (1843-1910) stal hrdinskou postavou literárních děl – vzpomeňme Bacilínka českého hygienika Karla Drimla – i výtvarného umění. Portrét berlínského mikrobiologa se objevil i na desítkách pamětních medailí. Drobné bronzové mince s jeho zpodobením z počátku 20. století měly podle některých odborníků sloužit jako […]

Předmět měsíce: říjen 2021

 Předmět měsíce: říjen 2021 Dýchací přístroj KPT-N Automatické přístroje pro umělou plicní ventilaci vyvíjel v brněnském závodu Presná mechanika (Prema) na přelomu 50. a 60. let 20. století tým ing. Jaromíra Bernreitera (1916-1966). Na konstrukci křísícího tlakového přístroje se podílel rovněž MUDr. Hugo Keszler (1916-1994), vedoucí anesteziolog Ústavu pro klinickou a experimentální chirurgii v krčské nemocnici a spoluautor přenosného narkotizačního přístroje DK (spolu s dr. Ladislavem […]

Předmět měsíce: září 2021

Předmět měsíce: září 2021 Urotropin Mezi prostředky, které se v letech 1918-1919 používaly k léčbě „španělské chřipky,“ patřilo i chemoterapeutikum urotropin (hexamethylentetramin, methenamin). Jeho nasazení bylo nasnadě: vojáci nosili tabletky urotropinu v kapse uniformy, jednak jako palivo do přenosných vařičů, jednak k prevenci a léčbě otravy fosgenem, bojovým plynem, který byl jako chemická zbraň poprvé použit r. 1915 na západní frontě. Urotropin syntetizoval r. 1859 […]

Předmět měsíce: srpen 2021

Předmět měsíce: srpen 2021  Pneumotorax podle Küsse, Waldek a Wagner, kolem 1925 BCG vakcína proti bacilu tuberkulózy (bacillus Calmette-Guérin) byla zavedena do praxe ve 20. letech 20. století. Ve 40. letech byla pro léčbu tuberkulózy nasazena antibiotika: nejprve kombinace streptomycinu, kyseliny p-aminosalicylové a isoniazidu. V dřívějších desetiletích lékaři používali režimovou léčbu klidem, sluncem a čerstvým vzduchem: k invazivním metodám patřila kolapsová terapie, tedy umělý pneumotorax neboli […]

Předmět měsíce: červenec 2021

Předmět měsíce: červenec 2021  Diplom ranhojiče Františka Gebella, Wien, 1836  My, direktor a děkan lékařsko-chirurgických studií na prastaré a světoznámé university ve Vídni v Rakousích tímto veřejně uznáváme, že Franz Gebell, rodem z Krakova v Polsku, se po řádně absolvovaném studiu podrobil z nejvyšších míst předepsaným přísným zkouškám z ranlékařství a z porodnictví, aby tak nabyl práva obojí vykonávat. Při zkouškách, které vykonal 21. Listopadu 1835 a 25. Května 1836, […]

Předmět měsíce: červen 2021

Předmět měsíce: červen 2021 Nejstarší očkovací vysvědčení ve sbírce Zdravotnického muzea  Každé očkovací vysvědčení nese stopu dvou lidí, lékaře či ranhojiče na jedné a očkovaného dítěte – nebo dospělého – na druhé straně. Dokládá průsečík dvou lidských příběhů, které by jinak byly snadno zapomenuty, a umožňuje nám je připomínat.  Nejstarší vysvědčení ve Zdravotnickém muzeu vystavil r. 1807 vojenský lékař Johann Jakob Fasching (1776-1836) […]

Předmět měsíce: květen 2021

Předmět měsíce: květen 2021 Očkovací vysvědčení z roku 1828 V polovině roku 2021, po roce a půl s COVIDem-19, nám vakcíny proti koronaviru slibují jak ochranu pro každého z nás a naše blízké, tak brzký konec pandemie a návrat do „normálních“ časů. Mnozí z nás už mají potvrzení o aplikaci jedné či obou dávek očkování, jiní ještě čekají na dokument, který jim umožní vycestovat, navštívit restaurace, společně […]

Předmět měsíce: duben 2021

Ocelová násadka s individuálním očkovacím perem podle Maréchala. Blanzy, Poure et Cie., počátek 20. století. Zdravotnické muzeum NLK, N 518. Foto Veronika Löblová Předmět měsíce: duben 2021 Pero k očkování místo psaní  Pravé neštovice jsou první infekční chorobou, před níž se lidé chránili očkováním. Již v první polovině 18. století se v Evropě rozšířila variolace, očkování tekutinou z puchýřků nemocného člověka: chirurg […]

Předmět měsíce: březen 2021

„Pistole míru“: tryskový automatický injektor (Jet Automatic Hypodermic Injection Apparatus, Jet Injector) užívaný v globální kampani eradikace neštovic. Vyrobila, pod značkou SEMCO, Vernitron Corporation (Carlstadt, New Jersey), 1976. Sbírka Zdravotnického muzea NLK, P 140. Foto Veronika Löblová  Předmět měsíce: březen 2021 Tryskový injektor k očkování proti neštovicím V roce 2021 se naděje lidí, ohrožených koronavirem, obrací k očkování. […]

Předmět měsíce: únor 2021

Altest pro zkoušky alkoholu v dechu, Sklárny Kavalier, 1. polovina 80. let, 11,5 x 12,5 x 4,5 cm. Zdravotnické muzeum NLK, P 917. Foto Veronika Löblová. Předmět měsíce: únor 2021  Altest  Na oslavu všech, kdo zvládli suchý únor i v době koronaviru V letech mezi světovými válkami posílilo jak v Evropě, tak v Americe abstinenční hnutí. Československý abstinentní svaz (před rokem 1918 […]