Předmět měsíce: únor 2019

Označení lékařského automobilu, 30. léta 20. století

Prosvětlený chladičový odznak lékařského automobilu zavedl r. 1931 Autoklub Aesculap ČSR, který od r. 1930 sdružoval české lékaře-  vlastníky a provozovatele automobilů. Červený kříž v modrém poli byl zvolen z důvodu mezinárodní i národní ochrany symbolu Červeného kříže na bílém podkladu. (Obdobný znak si později pro vozidla lékařů vybral i německý ADAC.) Odznaky vyráběl František Kašpar, majitel firmy Avion na výrobu světelných ukazatelů v Olomouci a později v Praze, a Autoklub Aesculap jej lékařům – i nečlenům Autoklubu – prodával za 165 Kč. Lékaři odznak při výkonu povolání umisťovali na přední tyči mezi světlomety; při jízdách ve volném čase jej měli zakrýt. Odznak zajišťoval výhody obdobné sanitním vozům např. při průjezdu či parkování v některých ulicích v centru Prahy i dalších měst: v Brně, Bratislavě, Moravské Ostravě, Jihlavě, Mariánských Lázních, ale i Užhorodu, Chustu a Mukačevě. Podle uličního a jízdního řádu, platného v Praze od 1.9.1931, platila výjimka ze zákazu parkování na Národní třídě, Na Příkopě, v Celetné nebo v ulici 28. října. Obdobný odznak s modrým křížem s Aesculapovou holí v bílém poli používal od r. 1931 i Svaz německých lékařů-automobilistů v ČSR (Verband deutscher kraftfahrender Ärzte in der Tschechoslowakischen Republik), založený r. 1929 v Jáchymově. Uznávaly ho např. Teplice, Most, Cheb nebo Opava. Řada měst- Plzeň, Olomouc, Liberec nebo Ústí nad Labem – respektovala znaky obou často ostře soupeřících sdružení.

V květnu 1934 na kongresu Svazu lékařských automobilových klubů (UIACM) v Utrechtu se zástupci Autoklubu Aesculap pokusili prosadit československý lékařský odznak – v jeho české verzi – jako mezinárodně platné označení lékařského automobilu. Československý Červený kříž, jak uváděli, použití symbolu v modrém poli povolil. Mezinárodní výbor Červeného kříže však návrh odmítl a předseda UIACM doporučil namísto českého odznaku symbol výstražného trojúhelníku se zdvojeným okřídleným hadem (caduceem). Úřední světelný odznak lékařského automobilu platný v Československu od roku 1936 pak nesl červenou Aesculapovu hůl na modrém trojúhelníku v bílém poli. Červený a modrý kříž zůstaly jen klubovými odznaky českého a německého spolku.

Automobilový odznak ve sbírce muzea pochází z pozůstalosti MUDr. Václava Šaška (1891-1944), od r. 1920 obvodního lékaře v Brandýsku. Do Zdravotnického muzea NLK jej věnoval vnuk dr. Šaška v r. 2011.

Zdravotnické muzeum NLK, 74/2011.

Poděkování patří panu Janu Tučkovi, rodině dr. Václava Šaška a Ondřeji Šafaříkovi a dalším kolegům ze Zdravotnického muzea a Národní lékařské knihovny.